Carbon dot grafted SrAl2O4:Eu,Dy dual-emitting phosphor for ratiometric temperature sensing

  • Bingfu Lei, Wei Li, Haoran Zhang, Jin Wang, Yingliang Liu, Jianle Zhuang, Shi Chen
  • RSC Advances, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c5ra15463d

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c5ra15463d

In partnership with:

Link to Royal Society of Chemistry showcase