Annealing regulates the performance of an electrospun poly(ε-caprolactone) membrane to accommodate tissue engineering

Jin Zhang, He Liu, Jian-Xun Ding, Xiu-Li Zhuang, Xue-Si Chen, Zhong-Ming Li
  • RSC Advances, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c5ra05530j
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Jianxun Ding