Thiazole derivative-modified upconversion nanoparticles for Hg2+ detection in living cells

  • Bin Gu, Yi Zhou, Xiao Zhang, Xiaowang Liu, Yuhai Zhang, Robert Marks, Hua Zhang, Xiaogang Liu, Qichun Zhang
  • Nanoscale, January 2016, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c5nr05286f

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c5nr05286f

In partnership with:

Link to Royal Society of Chemistry showcase