Light-controlled reversible formation and dissociation of nanorods via interconversion of pseudorotaxanes

Jun Wang, Heng-Yi Zhang, Xu-Jie Zhang, Zhi-Hui Song, Xiao-Jun Zhao, Yu Liu
  • Chemical Communications, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c5cc01372k
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Professor Heng-Yi Zhang

In partnership with: