Specific histone modifications regulate the expression of AhR in 16HBE cells exposed to benzo(a)pyrene

Caixia Liu, Xiumei Xing, Liping Chen, Daochuan Li, Qing Bai, Qing Wang, Haohui Yu, Xiaowen Zeng, Qing Wei, Chen Gao, Zhengbao Zhang, Jingmiao Zhang, Zhini He, Lu Ma, Jie Li, Huawei Duan, Yuxin Zheng, Yongmei Xiao, Wen Chen
  • Toxicology Research, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c4tx00088a
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr yongmei Xiao and Professor QING WANG