Efficient phosphine ligands for the one-pot palladium-catalyzed borylation/Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction

  • You Chen, Hui Peng, Yun-Xiao Pi, Tong Meng, Ze-Yu Lian, Meng-Qi Yan, Yan Liu, Sheng-Hua Liu, Guang-Ao Yu
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2015, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c4ob02436b

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c4ob02436b

In partnership with: