Zero-field slow magnetic relaxation from single Co(ii) ion: a transition metal single-molecule magnet with high anisotropy barrier

Kang Qian, Shang-Da Jiang, Bing-Wu Wang, Zhe-Ming Wang, Song Gao, Yuan-Yuan Zhu, Chang Cui, Yi-Quan Zhang, Jun-Hua Jia, Xiao Guo, Chen Gao
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3sc21893g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication