Hybrid photoactive fullerene derivative–ruboxyl nanostructures for photodynamic therapy

Alexander I. Kotelnikov, Alexander Yu. Rybkin, Ekaterina A. Khakina, Alexey B. Kornev, Alexander V. Barinov, Nikolay S. Goryachev, Anastasiya V. Ivanchikhina, Alexander S. Peregudov, Vyacheslav M. Martynenko, Pavel A. Troshin
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ob40136g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: