Structure-activity evaluation of new uracil-based non-nucleoside inhibitors of HIV reverse transcriptase

Elena S. Matyugina, Vladimir T. Valuev-Elliston, Alexander N. Geisman, Mikhail S. Novikov, Alexander O. Chizhov, Sergey N. Kochetkov, Katherine L. Seley-Radtke, Anastasia L. Khandazhinskaya
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md00225j

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c3md00225j

In partnership with: