5′-Nor carbocyclic nucleosides: unusual nonnucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase

Elena S. Matyugina, Vladimir T. Valuev-Elliston, Denis A. Babkov, Mikhail S. Novikov, Alexander V. Ivanov, Sergey N. Kochetkov, Jan Balzarini, Katherine L. Seley-Radtke, Anastasia L. Khandazhinskaya
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3md00036b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: