Nanosized Cu-MOFs induced by graphene oxide and enhanced gas storage capacity

Shuang Liu, Lixian Sun, Fen Xu, Jian Zhang, Chengli Jiao, Fen Li, Zhibao Li, Shuang Wang, Ziqiang Wang, Xia Jiang, Huaiying Zhou, Lini Yang, Christoph Schick
  • Energy & Environmental Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ee23421e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication