Synthesis, structures and luminescent properties of a series of novel SrII–LnIII (Ln = Eu, Gd, Tb) coordination polymers

Yanmei Chen, Wenqian Chen, Zhenghua Ju, Qian Gao, Tao Lei, Wei Liu, Yahong Li, Dandan Gao, Wu Li
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt51184g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: