Indium(iii)–dicarboxylic microporous frameworks with high adsorption selectivity for CO2 over N2

Wenbin Ji, Hailiang Hu, Weisong Zhang, Hui Huang, Xiaodie He, Xiao Han, Fangfang Zhao, Yang Liu, Zhenhui Kang
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50822f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication