Yolk-type Au@Fe3O4@C nanospheres for drug delivery, MRI and two-photon fluorescence imaging

Yu-Mei Zhou, Hai-Bao Wang, Ming Gong, Zhi-Yuan Sun, Kai Cheng, Xiang-kai Kong, Zhen Guo, Qian-Wang Chen
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50789k
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: