DFT characterization on the mechanism of water splitting catalyzed by single-Ru-substituted polyoxometalates

Zhong-Ling Lang, Guo-Chun Yang, Na-Na Ma, Shi-Zheng Wen, Li-Kai Yan, Wei Guan, Zhong-Min Su
  • Dalton Transactions, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3dt50666e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: