Dendrimer–folate–copper conjugates as bioprobes for synchrotron X-ray fluorescence imaging

Yuanqing Zhang, Xiaoping Xu, Lu Wang, Jun Lin, Ying Zhu, Zhi Guo, Yanhong Sun, Hua Wang, Yun Zhao, Renzhong Tai, Xiaohan Yu, Chunhai Fan, Qing Huang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc46057f

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c3cc46057f

In partnership with: