Enhanced thermoelectric performance of a BiCuSeO system via band gap tuning

Yong Liu, Jinle Lan, Wei Xu, Yaochun Liu, Yan-Ling Pei, Bo Cheng, Da-Bo Liu, Yuan-Hua Lin, Li-Dong Zhao
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc44578j
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Li-Dong Zhao and Dr Wei Xu