Iron-catalyzed asymmetric haloamination reactions

Yunfei Cai, Xiaohua Liu, Pengfei Zhou, Yulong Kuang, Lili Lin, Xiaoming Feng
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc44421j