Phosphorescence doping in a flexible ultramicroporous framework for high and tunable oxygen sensing efficiency

Xiao-Lin Qi, Si-Yang Liu, Rui-Biao Lin, Pei-Qin Liao, Jia-Wen Ye, Zhihui Lai, Yanyan Guan, Xiao-Ning Cheng, Jie-Peng Zhang, Xiao-Ming Chen
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc43461c