Stress acidulated amphoteric molecules and mechanochromism via reversible intermolecular proton transfer

Yi Wang, Minjie Li, Yumo Zhang, Jin Yang, Shaoyin Zhu, Lan Sheng, Xudong Wang, Bing Yang, Sean Xiao-An Zhang
  • Chemical Communications, May 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42747a