A room temperature decarboxylation/C–H functionalization cascade by visible-light photoredox catalysis

Jin Xie, Pan Xu, Huamin Li, Qicai Xue, Hongming Jin, Yixiang Cheng, Chengjian Zhu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc42672f