A two-photon fluorescent probe with near-infrared emission for hydrogen sulfide imaging in biosystems

Wen Sun, Jiangli Fan, Chong Hu, Jianfang Cao, Hua Zhang, Xiaoqing Xiong, Jingyun Wang, Shuang Cui, Shiguo Sun, Xiaojun Peng
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc41244j