Chemistry and materials based on 5,5′-bibenzo[c][1,2,5]thiadiazole

Shanfeng Xue, Suijun Liu, Feng He, Liang Yao, Cheng Gu, Hai Xu, Zengqi Xie, Hongbin Wu, Yuguang Ma
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40899j