Long-lived superhydrophobic colorful surfaces

Chao-Hua Xue, Ping Zhang, Jian-Zhong Ma, Peng-Ting Ji, Ya-Ru Li, Shun-Tian Jia
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40895g