A Pt(ii)–Dip complex stabilizes parallel c-myc G-quadruplex

Jintao Wang, Kaihui Lu, Shuguang Xuan, Zaozhen Toh, Dawei Zhang, Fangwei Shao
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40868j