POSS-containing red fluorescent nanoparticles for rapid detection of aqueous fluoride ions

Fanfan Du, Yinyin Bao, Bin Liu, Jiao Tian, Qianbiao Li, Ruke Bai
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40810h