Highly efficient core–shell CuInS2–Mn doped CdS quantum dot sensitized solar cells

Jianheng Luo, Huiyun Wei, Qingli Huang, Xing Hu, Haofei Zhao, Richeng Yu, Dongmei Li, Yanhong Luo, Qingbo Meng
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc40715b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication