A microporous metal–organic framework of a rare sty topology for high CH4 storage at room temperature

Yabing He, Chuande Wu, Wei Zhou, Taner Yildirim, Zhangjing Zhang, Shengchang Xiang, Michael O'Keeffe, Banglin Chen, Guodong Qian, Xing Duan, Jiancan Yu, Jianfeng Cai
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38765h
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
The following have contributed to this page: Professor Shengchang Xiang