Spin-active metallofullerene stabilized by the core of an NC moiety

Yongqiang Feng, Taishan Wang, Jingyi Wu, Yihan Ma, Zhuxia Zhang, Li Jiang, Chunhua Ge, Chunying Shu, Chunru Wang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc38445d
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication