From tetraphenylethene to tetranaphthylethene: structural evolution in AIE luminogen continues

Jian Zhou, Zhengfeng Chang, Yibin Jiang, Bairong He, Man Du, Ping Lu, Yuning Hong, Hoi Sing Kwok, Anjun Qin, Huayu Qiu, Zujin Zhao, Ben Zhong Tang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3cc00010a