Pyrene-appended, benzimidazoliums-urea-based ratiometric fluorescent chemosensor for highly selective detecting of H2PO4−

Xiaozhi Jiang, Dawei Zhang, Jinjiang Zhang, Jianwei Zhao, Binshen Wang, Meiyun Feng, Zhiyun Dong, Guohua Gao
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3ay40329g