A dual channel optical detector for trace water chemodosimetry and imaging of live cells

Bing Yang, Yuyu Pan, Zhenyu Wang, Shimei Jiang, Guangwen Men, Guirong Zhang, Chunshuang Liang, Huiling Liu
  • The Analyst, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c3an36887d