A near-infrared reversible fluorescent probe for real-time imaging of redox status changes in vivo

Kehua Xu, Mingming Qiang, Wen Gao, Ruixian Su, Na Li, Yan Gao, Yanxia Xie, Fanpeng Kong, Bo Tang
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc22076h