Enhancing chemical reactions in a confined hydrophobic environment: an NMR study of benzene hydroxylation in carbon nanotubes

Hongbo Zhang, Xiulian Pan, Xiuwen Han, Xiumei Liu, Xuefeng Wang, Wanling Shen, Xinhe Bao
  • Chemical Science, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc21761a