Largest discrete supertetrahedral clusters synthesized in ionic liquids

Wei-Wei Xiong, Jian-Rong Li, Bing Hu, Bin Tan, Ren-Fu Li, Xiao-Ying Huang
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc00824f