N-rich zeolite-like metal–organic framework with sodalite topology: high CO2 uptake, selective gas adsorption and efficient drug delivery

Jun-Sheng Qin, Dong-Ying Du, Wen-Liang Li, Jing-Ping Zhang, Shun-Li Li, Zhong-Min Su, Xin-Long Wang, Qiang Xu, Kui-Zhan Shao, Ya-Qian Lan
  • Chemical Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2sc00017b
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication