Deep oxidative desulfurization of fuels catalyzed by magnetic Fenton-like hybrid catalysts in ionic liquids

  • Wei Jiang, Wenshuai Zhu, Huaming Li, Jun xiong, Suhang Xun, Zhen Zhao, Qian Wang
  • RSC Advances, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ra22227b

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22227b

In partnership with:

Link to Royal Society of Chemistry showcase