Migration of methylethynyl group in a long-lived carbocation

George E. Salnikov, Alexander M. Genaev, Vladimir A. Bushmelev, Vyacheslav G. Shubin
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob27208c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: