The first ratiometric fluorescent probes for aminopeptidase N cell imaging

Laizhong Chen, Wei Sun, Jing Li, Zhenzhen Liu, Zhao Ma, Wei Zhang, Lupei Du, Wenfang Xu, Hao Fang, Minyong Li
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26564h