A highly sensitive fluorescent probe based on simple pyrazoline for Zn2+ in living neuron cells

Zhe Zhang, Fang-Wu Wang, Sheng-Qing Wang, Fei Ge, Bao-Xiang Zhao, Jun-Ying Miao
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26375k