Development of a novel class of B-RafV600E-selective inhibitors through virtual screening and hierarchical hit optimization

Xiangqian Kong, Jie Qin, Zeng Li, Adina Vultur, Linjiang Tong, Enguang Feng, Geena Rajan, Shien Liu, Junyan Lu, Zhongjie Liang, Mingyue Zheng, Weiliang Zhu, Hualiang Jiang, Meenhard Herlyn, Hong Liu, Ronen Marmorstein, Cheng Luo
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob26081f
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: