Self condensation of enamines mediated by acetylation. A novel approach to 1-(azol-5-yl)-(1E,3Z)-butadiene-4-N,N-dimethylamines

Yuri Shafran, Yuri Rozin, Tetyana Beryozkina, Sergei Zhidovinov, Oleg Eltsov, Julia Subbotina, Johann Leban, Rashida Novikova, Vasiliy Bakulev
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob25331c
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: