One-pot synthesis of 1-alkyl-1H-indazoles from 1,1-dialkylhydrazones via aryne annulation

Nataliya A. Markina, Anton V. Dubrovskiy, Richard C. Larock
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob07117g
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication