Direct amination of α-substituted nitroacetates using di-tert-butyl azodicarboxylate catalyzed by Hatakeyama's catalyst β-ICD

Cong-Bin Ji, Yun-Lin Liu, Xiao-Li Zhao, Yin-Long Guo, Hao-Yang Wang, Jian Zhou
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob06746c