Cellular uptake of an α-AApeptide

Ge Bai, Shruti Padhee, Youhong Niu, Rongsheng E. Wang, Qiao Qiao, Robert Buzzeo, Chuanhai Cao, Jianfeng Cai
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob06679c