Novel syntheses and properties of meso-tetraaryl-octabromo-tetranaphtho[2,3]porphyrins (Ar4Br8TNPs)

Xiu-Zhao Jiang, Chen-Xin Cai, Jin-Tao Liu, Hidemitsu Uno
  • Organic & Biomolecular Chemistry, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ob00041e