Structure–activity relationships of tetrahydrocarbazole derivatives as antifungal lead compounds

Wenya Wang, Guoqiang Dong, Julin Gu, Yongqiang Zhang, Shengzheng Wang, Shiping Zhu, Yang Liu, Zhenyuan Miao, Jianzhong Yao, Wannian Zhang, Chunquan Sheng
  • MedChemComm, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2md20211e
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication