Particle chain display – an optofluidic electronic paper

Shih-Kang Fan, Cheng-Pu Chiu, Ching-Hsiang Hsu, Shih-Chiang Chen, Li-Lin Huang, Yen-Hao Lin, Wei-Feng Fang, Jem-Kun Chen, Jing-Tang Yang
  • Lab on a Chip, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2lc40480j