A flexible nanostructured sulphur–carbon nanotube cathode with high rate performance for Li-S batteries

Guangmin Zhou, Da-Wei Wang, Feng Li, Peng-Xiang Hou, Lichang Yin, Chang Liu, Gao Qing (Max) Lu, Ian R. Gentle, Hui-Ming Cheng
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee22294a
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Hui-Ming Cheng