Nanobelt–carbon nanotube cross-junction solar cells

Chunyan Ji, Jinquan Wei, Kunlin Wang, Hongwei Zhu, Dehai Wu, Yan Li, Ying Fang, Weizhong Qian, Fei Wei, Anyuan Cao, Enzheng Shi, Jingqi Nie, Xiaojun Qin, Zhongjun Li, Luhui Zhang, Zhen Li, Peixu Li, Yi Jia
  • Energy & Environmental Science, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ee03409c
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
The following have contributed to this page: Dr weizhong qian